Moutnice

Kostel MoutniceSousoší Cyrila a Metodějě Moutnice - model
 

SOUSOŠÍ SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

Aktuálně

Požehnání

30.6.2013

Slavnost požehnání sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Moutnicích začala ve dvě hodiny před kostelem sv. Jiljí na vybudovaném venkovním pódiu mší, kterou celebroval brněnský biskup jeho eminence Vojtěch Cikrle. Více ...

Hotovo, osazeno

22.6.2013

Rok práce za mnou a sousoší stojí na svém místě v Moutnici před kostelem sv. Jiljí. Více ...

Poslední chvíle

18.6.2013

Poslední chvíle, kdy ještě mohu změnit tvar sochy. Je to napětí. Jak bude přijato sousoší, na kterém jsem pracoval více než rok. Více ...

21 dní

28.5.2013

Mám ještě 21 dní do transporu hotového sousoší na místo osazení. Nevím, jestli je to mnoho, nebo málo. Nejraději by jsem měl neomezený čas, ale to není možné. Více ...

Poutníci

8.5.2013

Přes tyto stránky o vznikajícím sousoší mě oslovil pan Gottbried, který mi seznámil s fascinujícím společenstvím poutníků. Čtyři z nich mě pak navštívili v ateliéru u sochy Cyrila a Metoděje. Více ...

Jak roste socha

22.4.2013

Půl roku se pracovalo v kamenické dílně Hynka Shejbala na hrubém otesání bloků řeckého mramoru podle třetinového modelu sousoší. Více ...

Závod s časem

12.3.2013

Je to takový závod s časem a počasím. Termín odhalení sousoší je 30. června tohoto roku! Více ...

Sekání do kamene

8.2.2013

Na vytesání sousoší budeme pracovat tři. Petr Váňa, Hynek Shejbal, Honza Schejbal. Termín dokončení se nezadržitelně blíží. Více ...

Odlitek modelu

4.2.2013

Model ve velikosti 1:3 z híny je dokončený.
Nyní je čas kamene. Více ...

Dokončený model

15.1.2013

Na to, aby mohlo být vysekáno sousoší do kamene, musí být nejprve zhotoven model. Pro něj se používá hlína, která je tvárná a sochař tak může svou vizi předělávat. Na tomto modelu pracoval Petr Váňa od listopadu minulého roku a nyní je připravený k odlití do sádry. Více ...

Výběr kamene v Řecku

10.10.2012

Ve čtvrtek 28. 6. v podvečer se vydal akademický sochař Petr Váňa do Řecka, aby poblíž města Soluň nalezl vhodný kámen, ze kterého vytesá sousoší svatých Cyrila a Metoděje. Více ...

O projektu

 
O projektu

Pokud přemýšlím o sousoší Svatého Cyrila a Metoděje, rád bych vycházel z několika vizí, které se mi vynořují před očima. Tito dva muži přišli z daleké země na jihu. Představuji si zemi, kde vyrostli, kterou měli rádi a která vtiskla svou tvárnost i do jejich zvyků a uvažování. Typ krajiny, kámen, po kterém chodíme a z něhož budujeme své domy, druh stromů a rostlin jsou pro naši mysl velice určující. Zvláště, pokud máme krajinu našeho mládí v lásce, díky svým rodičům a přátelům. Je až udivující, jak velice máme zakódovánu krajinu, kde jsme vyrostli, ve své mysli. Kámen je jedna součást krajiny.

Mám stále na mysli Svatého Cyrila a Metoděje. Přicházejí z krajiny bílého kamene – travertinu a mramoru. Zakladatel města, odkud na Moravu přišli – císař Constantin zvolil pro své město právě tuto lokalitu pro množství kvalitního kamene, kamene který zase on velmi dobře znal z krajiny svého mládí – z Říma. Oni se s pravdivostí své víry, kterou přinesli, stali sloupy víry naší. Také díky tomu, o čem vyprávěli a co jim bylo možné odečíst z očí. Stali se naší branou – vstupem, pro nás do krajiny víry. Díky jim za to.

Sousoší bych proto chtěl založit na těchto úvahách. Jako cestu uprostřed naší země – částečně vyměnit dlažbu jako úzký pás, který by vedl k soše. Postavy světců jako dva sloupy, které spojuje kříž, který nesou. Tím by vznikla úzká brána. Brána, kterou jsou postavy, hluboce modelované v detailu jejich tváří, šatů, rukou. Soklová část, na které by sochy stály, by byla stupňovitá, tak jako ke každé bráně musíme stoupat. Kámen, ze kterého bych vše vytesal, by byl Travertin – bílý, jemný, vápenec. Pro tento materiál bych chtěl odjet do Soluně, zde kámen vytěžit a vytesat z něj sochy.

Pro vytesání sousoší nejdříve vymodeluji model v třetinovém měřítku. Tento model bude již propracovaný do detailů a bude vysoký jeden metr. Bylo by možné jej odlít do bronzu a po dokončení sousoší odvést spolu s ostatními skicami a fotodokumentací celého příběhu vzniku nové kamenné sochy na výstavu. Tuto výstavu by bylo symbolické uspořádat v Římě. Propojily by se tak tři místa. Soluň, odkud Cyril a Metoděj pocházejí a odkud bude kámen na sousoší – Morava, kde žili a zvěstovali svou víru a kde bude sousoší umístěno – Řím, kam na sklonku života odešli a kde je hrob sv. Cyrila a kde bude o projektu uspořádána výstava. Tato myšlenka mi před několika měsíci přišla na mysl v bazilice S. Clemente v Římě.

 

19. BŘEZNA 2012 SOCHAŘ PETR VÁŇA

Moutnice

 
Moutnice kresba

První písemná zmínka o obci Moutnice pochází až z roku 1298. Podle historiků je však osídlení v této lokalitě mnohem starší. Rovněž gotické presbyterium farního kostela sv. Jiljí pochází ze 13. století. V obci Moutnice nedaleko Brna působil na zdejší faře spisovatel P. Václav Kosmák a dnes zde žije přes 1100 obyvatel.

Ku příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu by obec ráda oslavila tuto mimořádnou událost novým památníkem soluňských bratří. Protože každá doba by měla zanechat něco dalším generacím tak, jak to dělali i moutničtí předkové – kostel, kaple, Boží muka, kříže, památník místním obětem válek atd. Realizací tohoto památníku v cyrilometodějské výročí v roce 2013 chce obec Moutnice projevit úctu, poděkování a vděčnost Bohu za dar věrozvěstů. Na jeho vznik uspořádala sbírku, prosíme, pomozte.

Farnost Moutnice Vám bude vděčná za jakoukoli výši vaší podpory.

 

http://moutnice.farnost.cz
Číslo účtu: 194556057/0300
Variabilní symbol: 0507002013
Římskokatolická farnost Moutnice, Moutnice 248, 66455 Moutnice

O sochaři

 
Sochař Petr Váňa

Sochař Petr Váňa se zabývá kamennou plastikou. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1990. Jeho sochy a realizované interiéry sakrálních staveb jsou v Čechách a Moravě, v Itálii, Německu. Mezi poslední dokončená díla patří například socha Panny Marie pro Trapistický klášter v Poličanech či socha Setkání sv. Jana Nepomuckého s andělem, která se stala součástí netradičního projektu. Kamenný originál je nyní umístěn 40 metrů pod hladinou slapské přehrady a její bronzový model se stane součástí kašny v Římské koleji Nepomucenum. Čtrnáct let již pracuje na obnově Mariánského sloupu pro Prahu.

 

O sousoší sv. Cyrila a Metoděje a dalších projektech Petra Váňi se více dozvíte na webových stránkách
http://www.petrvana.info